Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Výchovný poradce

Mgr. Pavel Zapletal – zabezpečuje výchovné poradenství pro žáky, zákonné zástupce žáků, třídní učitele a ostatní členy pedagogického sboru, účastní se jednání výchovné komise školy, jakož i porad a seminářů organizovaných Pedagogicko-psychologickou poradnou. Spoluzodpovídá za výchovu ke zdravému způsobu života žáků školy, za multikulturní výchovu žáků, za integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve spolupráci s vedením školy a školním metodikem prevence sociálně patologických jevů se podílí na zpracování, realizaci, kontrole i vyhodnocení minimálního preventivního programu. Je členem výchovné komise.

Výchovné poradenství na odloučeném pracovišti řeší Ing. Božena Beránková.

Činnost výchovného poradce:

 • konzultace pro žáky, rodiče, učitele
 • sledování a evidence žáků se SPU (specifickými poruchami učení)
 • sledování a evidence žáků s poruchami chování
 • průběžné zajišťování a doplňování materiálů a akcí k volbě dalšího vzdělávání
 • jednání se žáky, rodiči, učiteli, zástupci odborných pracovišť
 • spolupráce s PPP (Pedagogicko-psychologickou poradnou), kurátorkou, Policií ČR a dalšími odbornými pracovišti
 • výchovné komise, řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů
 • zajišťování vyšetření žáků v PPP
 • porady a další vzdělávání výchovných poradců v PPP a na jiných odborných pracovištích

Forma komunikace (budova Příčná, Mgr. Pavel Zapletal):

 • osobně
  • sudý týden
   • pondělí 10:40 – 13:25
  • lichý týden
   • úterý 10:40 – 12:00
  • jindy - kdykoliv po předchozí domluvě
 • písemně
Naléhavé případy i budou řešeny mimo úřední hodiny, schůzky s rodiči dle dohody, diskrétnost o sdělených údajích zaručena.

Forma komunikace (budova Polská, Ing. Božena Beránková):

 • osobně
  • sudý týden
   • úterý 12:00 - 13:30
   • pátek 7:00 - 8:00
  • lichý týden
   • úterý 12:00 - 13:30
   • pátek 7:00 - 8:00
  • jindy - kdykoliv po předchozí domluvě
 • písemně
  • elektronicky na Bozena.Berankova@ss-ostrava.cz
  • schránka důvěry na webu školy
Naléhavé případy budou řešeny i mimo úřední hodiny, schůzky s rodiči dle dohody, diskrétnost o sdělených údajích zaručena.

Konzultační témata:

 • obtíže v oblasti učení a chování,  osobní problémy
 • doporučení do PPP (popř. jiného odborného pracoviště)
 • specifické poruchy učení
 • integrace žáků
 • individuální vzdělávací programy pro žáky
 • volba povolání
 • nabídka a výběr vysokých škol

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz