Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Psycholog školy

Aktuální vzkaz žákům od Mgr. Dalibora Chalcaře, psychologa školy

Vážení žáci,

připravil jsem pro vás tipy, co dělat, když se mi nechce učit. Věřte mi, že já sám mám velké problémy doma udělat cokoliv do školy. Stejně jako vy se musím přemlouvat a zkoušet na sebe všechny možné strategie, abych se k učení donutil. Ano, i já se stále učím. :-)

Vybral jsem vám ty, které nejvíce pomáhají...

Tipy k učení - celý text Mgr. Dalibora Chalcaře (PDF)

Organizace učení přehledně (PDF)

Důležitá telefonní čísla (JPG)

Psycholog školy

Funkci psychologa školy od 17. 2. 2020 zastávají Mgr. Tereza Machová a Mgr. Dalibor Chalcař.

Činnost psychologa školy:

 • zajištění sociálního klimatu ve třídách, podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • screening, ankety, dotazníky ve škole
 • péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu)
 • individuální práce se žáky v osobních problémech
 • krizová intervence pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • prevence školního neúspěchu žáků
 • skupinová a komunitní práce s žáky
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce s poradenskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními

Kontakty a konzultační hodiny (platné od 17. 2. 2020):

Mgr. Tereza Machová

 • pondělí: -
 • úterý: 8:00 – 12:30 hod. (pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 8)
 • středa: 8:00 – 12:15 hod. (pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 8)
 • čtvrtek: 9:00 – 12:45 hod. (pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 8)
 • pátek: 8:00 – 12:00 hod. (pracoviště Ostrava-Poruba, Příčná 1108)

Individuálně lze domluvit jinou dobu konzultace. Naléhavé případy jsou řešeny operativně.
Telefonní kontakt: 910 001 840
Písemný kontakt – elektronicky: tereza.machova@ss-ostrava.cz

Mgr. Dalibor Chalcař

 • pondělí: 7:30 – 11:00 hod. (pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 8)
 • úterý: 11:45 – 13:45 hod. (pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 8)
 • středa: -
 • čtvrtek: -
 • pátek: -

Telefonní kontakt: 910 001 840
Písemný kontakt – elektronicky: dalibor.chalcar@ss-ostrava.cz

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz