Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Informace o škole

Střední škola služeb a podnikání je určena především žákům, kteří se po absolvování studia na naší škole chtějí profesionálně věnovat oborům zaměřeným na služby, případně si chtějí otevřít živnost v daném oboru. Tomu odpovídá také koncepce studia – probíhá nejen ve formě teoretické výuky, ale také praktického výcviku v našich střediscích odborného výcviku.
 
Dnešní forma školy vznikla sloučením dvou dosavadních organizací – Střední školy oděvní, služeb a podnikání v Ostravě-Porubě s organizací Střední škola obchodní v Ostravě-Přívoze s účinností od 1. 9. 2009 (viz usnesení 5. zasedání zastupitelstva MS kraje ze dne 17. 6. 2009).
 
Zřizovatelem školy je Moravskoslezský kraj. Střední škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
 
Škola má sídlo v Ostravě-Porubě na ulici Příčné 1108 a odloučené pracoviště na ulici Polská 8, Ostrava-Poruba. Současný název používá škola od 1. 11. 2009.
 
V rámci celoživotního vzdělávání zabezpečuje škola rekvalifikační kurzy.
 

Nejbližší zastávky MHD:

  • Bytostav: autobusové linky č. 37 a 45
  • Francouzská: autobusové linky č. 44, 46 a 54
  • Kubánská: autobusové linky č. 44, 46 a 54
  • Telekomunikační škola: tramvajové linky č. 3, 7, 8, 9 a 17

 


Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz