Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Maturitní zkouška

Opatření obecné povahy MŠMT - Maturitní zkoušky 2021

Maturitní zpravodaj (CERMAT)

Aplikace InspIS SETmobile (pomůcka obsahující mimo jiné maturitní testy z uplnyulých let) – bližší informace v informačním PDF souboru, QR kód ke stažení v JPG letáku.

 

Maturitní zkoušky – jaro 2021

Maturitní zkoušky (jaro 2021) – budova Příčná
Maturitní zkoušky (jaro 2021) – odloučené pracoviště Polská

 

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část MZ

Zkušebními předměty společné části MZ jsou český jazyk a literatura a druhý předmět (žák
volí mezi cizím jazykem a matematikou). Zkoušky společné části MZ se konají formou
didaktických testů.

Profilová část MZ

Profilová část MZ se skládá ze zkušebních předmětů:

  • český jazyk a literatura,
  • cizí jazyk (pokud si ho žák zvolil ve společné části MZ),
  • 2 – 3 dalších povinných zkoušek (ze zkušebních předmětů dle ŠVP).

Zkouška z českého jazyka a literatury se koná vždy formou písemné práce a formou ústní
zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Nabídka zkoušek profilové části

 

Profilová část

Český jazyk a literatura

Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury

Formulář pro seznam četby (ČJ)

Formulář pro seznam četby (ČJ) - vyplněný vzor

 

Cizí jazyk

Témata pro ústní zkoušku z cizích jazyků

 

Témata pro maturitní zkoušky z odborných předmětů pro jednotlivé obory vzdělání

63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání

69-41-L/02 - Masér sportovní a rekondiční

34-56-L/01 - Fotograf

69-41-L/01 - Kosmetické služby

64-41-L/51 - Podnikání (denní i dálková forma)

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz