Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Aktuality

Sdělení o nekonání přijímací zkoušky - obor Podnikání, dálková forma

Jednotná přijímací zkouška se do oboru vzdělání 64-41-L/51 Podnikání, dálková forma ve školním roce 2020/2021 konat nebude. Zájemci o všechny ostatní maturitní obory Jednotnou přijímací zkoušku konat budou. Více informací zde.

Aplikace InspiIS SETmobile k přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

Česká školní inspekce připravila pro žáky připravující na přijímací zkoušky a na maturitní zkoušky aplikaci InspIS SETmobile, v níž jsou (mimo jiné) zpřístupněny příjmací a maturitní testy z minulých let. Bližší informace naleznete v informačním PDF souboru, QR kódy ke stažení aplikace naleznete v přiloženém JPG letáku.

Informace k podávání přihlášek

Přihlášky ke studiu na naši školu můžete zasílat poštou (doporučeně), nebo kdykoliv přinést osobně a vložit do poštovní schránky umístěné u vchodu do školy. Osobně můžete přihlášky podat vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 14:00 hodin na studijním oddělení školy. Od 15. února do 1. března prodlužujeme úřední hodiny pro osobní podání přihlášek až do 16:00.

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NENÍ MOŽNÉ.

Pokud Vám žádný z výše uvedených způsobů a termínů nevyhovuje, je rovněž možná telefonická nebo e-mailová domluva na jiném termínu.

telefon: 910 001 584 nebo 910 001 561
e-mail: pavla.dolezalova@ss-ostrava.cz

Cesta kolem světa

2021_vystava_01.jpg
Tradiční výstava fotografií studentů oboru Fotograf, letos s názvem Cesta kolem světa, se uskuteční i v současné komplikované situaci. Tentokrát pochopitelně bez vernisáže, ovšem jinak tradičně přístupná v úředních hodinách ÚMOb Poruba v Galerii na schodech od 18. ledna do 3. března. Od 18. ledna bude navíc na Youtube kanálu obvodu (Městský obvod Ostrava-Poruba) k vidění i video. Více informací naleznete v přiloženém letáku, resp. bulletinu.

Úspěch ve fotografické soutěži SPŠ stavební

Autor: Damián Kožušník
Naši žáci se zúčastnili fotosoutěže, kterou pořádala Střední průmyslová škola stavební, Ostrava. Jedná se již o jedenáctý ročník, který letos nesl název Voda – základ života.

Hned čtyři žáci prvního ročníku dostali svá krásná ocenění za fotky. Nela Kubánková se v kategorii do 18 let umístila na 4. místě a na 6. místě skončila Věra Namyslová. Cenu městského obvodu Ostrava-Jih dostali Sandra Kovaříková a Damián Kožušník.

Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje obdržela Šarlota Plušková a cenu městského obvodu Ostrava-Jih její spolužačka Markéta Kubátová. Obě jsou žákyně třetího ročníku oboru Fotograf.

Z důvodu covidové pandemie letos nemohla být uskutečněná vernisáž, ale na fotky našich vítězů se můžete podívat do konce prosince 2020 v obchodním domě Forum Nova Karolina. Poté bude instalace fotek přesunuta do nákupního centra Avion Shopping Park.

Fotografové sbírají ceny „Covid – neCovid“

Šarlota Plušková - Symbol lásky
Navzdory uzavření škol a distanční výuce se i v letošním roce uskutečnilo každoroční celorepublikové klání středních škol s výukou fotografie – Cesofoto 2020, realizované OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava. Ačkoliv koronavir tradiční soutěž nezastavil, přesto ji poznamenal. Změnil se způsob odevzdávání a hodnocení fotografických prací, z papírové podoby na elektronickou a dále pandemie připravila žáky o oblíbenou besedu s významnou osobností české fotografie, kde se v minulých letech představila taková jména jako Karel Cudlín, Jan Šibík, Stanislav Petera a další. Vývoj událostí poznamenal i předání cen za medailové umístění, které si výherci slavnostně nepřevezmou v jihlavském Domě kultury, ale v případě našich žáků v nově zrekonstruované budově porubského Střediska praktického vyučování na ul. O. Jeremiáše.

A jak tedy naši mladí tvůrci nakonec obstáli v konkurenci odborných škol z Brna, Českých Budějovic, Děčína, Jihlavy, Nitry a Vizovic? Díky jejich samostatnému a zodpovědnému přístupu výborně!

Šarlota Plušková, studentka 3. ročníku, získala první místo v kategorii Svatební zátiší a její spolužačka Veronika Kostková, pak v téže kategorii obhájila krásné druhé místo.

Závěrem bychom rádi konstatovali, že naší školu těší kromě úspěchu studentek rovněž fakt, že se podařilo fotografickou soutěž na republikové úrovni nejen udržet, ale přes všechna omezení dotáhnout do zdárného konce. Nemalý dík za to patří nejen vedení jihlavské školy, ale i tamním vyučujícím.

Naše škola v reportážích regionální televize

V uplynulých dnech se svými reportážemi věnovaly naší škole hned dvě regionální televize. POLAR TV se ve svém programu "Studuj u nás" zaměřila na tři atraktivní obory nabízené naší školou a představila divákům obory Fotograf, Aranžér a Masér sportovní a rekondiční - reportáž naleznete zde.

TV FABEX se pak ve svém magazínu "Proměny Moravskoslezského kraje" věnovala rekonstrukci našeho střediska odborného výcviku na ulici Otakara Jeremiáše. Po loňské revitalizaci hlavní budovy dostala totiž v uplynulých měsících nový kabát i tato zákazníky hojně navštěvovaná budova naší školy. Reportáž dokumentující revitalizaci začíná na tomto odkazu přibližně v čase 1:40.

Příjemné sledování!

Rekvalifikační kurz v opavské věznici

2020_rekvalifikace_veznice_01.jpg
Naše škola spolupracuje s organizací Rubikon Centrum, která v opavské věznici zajišťuje rekvalifikační kurz „Šička interiérového vybavení“ v rámci projektu Zvyšování zaměstnatelnosti odsouzených na Ostravsku pro ženy ve výkonu trestu.

Výuku vedly Mgr. Krömrová s Mgr. Křižákovou, pod jejichž vedením účastnice rekvalifikačního kurzu postupně zvládly jednoduché přípravné práce, ale i náročnější šití a tepelné tvarování výrobku. Výsledkem jsou vzorníky jednotlivých šitých operací a celkové výrobky – polštáře, tašky a kuchyňská zástěra s chňapkou. Ukončením rekvalifikace byla závěrečná zkouška, kde rekvalifikantky předvedly naučené znalosti a dovednosti.

Výstava ve Slezských Rudolticích

1. místo - Lukáš Bukovanský (F4)
V letních měsících se na zámku ve Slezských Rudolticích uskuteční výstava fotografií žáků SŠ služeb a podnikání oboru Fotograf. Letos stižena omezeními, které s sebou přineslo období karantény. Přesto se povedlo shromáždit dostatečný počet fotografií, vybrat snímky, vyhodnotit nejlepší autory a ocenit je. Naplnit všechny požadavky, které s sebou nese grant, který na tuto výstavu s názvem Ostrava!!! škola obdržela od Magistrátu města Ostravy. Porota v čele s ředitelem Mgr. Pavlem Chrenkou vybírala přibližně z 30 fotografií pět nejlepších. 1. místo tak obsadil Lukáš Bukovanský z třídy F4, druhé místo Monika Kvapilová z F4, třetí místo Sára Válková z F4, čtvrté místo Denis Mlýnek z F1 a páté místo Robin Fröhlich z F2. Blahopřejeme.

Aktuální dokumenty - hodnocení žáků a uvolnění školy

Harmonogram uvolnění škol a školských zařízení

Klasifikace a hodnocení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Informace o postupu při hodnocení výsledků vzdělávání žáků (informační materiál MŠMT)

Informace o ochraně zdraví při provozu školy v období přípravy na MZ a ZZ (informační materiál MŠMT)

Střediska praktické výuky se pro veřejnost otevřou v září

Odloučená pracoviště praktického vyučování Luna a Otakara Jeremiáše budou pro veřejnost otevřena v průběhu září. O přesném termínu Vás budeme informovat.

Poděkování

V pátek dorazila do e-mailové schránky naší školy zpráva, kterou si dovolujeme zveřejnit.

„Vážený pane řediteli,

rádi bychom touto cestou poděkovali Vám i části učitelského sboru, která s námi navázala spolupráci v naší akci na podporu boje proti korona viru. Díky dobrým lidem jako jste Vy, jsme dokázali rozdat více než 3 000 roušek, těm nejpotřebnějším v našem kraji.

Tato doba by měla lidi spojovat a naučit spolupracovat pro jednu dobrou věc a nám se to společně podařilo. Jsme Vám všem opravdu vděčni, za energii, ochotu, práci a úsilí, které členové a členky Vašeho učitelského sboru do celé akce vložili. Oslovili jsme větší množství středních škol a vaše škola je jediná, která se takto aktivně zapojila.

Přikládám také tabulku s místy, kde se roušky prozatím vydaly.

Děkujeme za to, že nám ve svém volném čase pomáháte pomáhat.
Za Korona dobrovolnický tým OU, Eva Bílková“

My bychom tímto ještě jednou rádi poděkovali všem pracovníkům školy, kteří se do šití roušek zapojili. Ze zmíněné tabulky pouze doplníme, že největší objemy roušek distribuovaných tímto dobrovolnickým týmem zamířily do domovů seniorů a center sociálních služeb, dále mimo jiné také ke zdravotníkům a záchranářům nebo do dětského domova.

Těší nás, že jsme mohli pomoci.

Aktuální vzkaz žákům od Mgr. Dalibora Chalcaře, psychologa školy

Vážení žáci,

připravil jsem pro vás tipy, co dělat, když se mi nechce učit. Věřte mi, že já sám mám velké problémy doma udělat cokoliv do školy. Stejně jako vy se musím přemlouvat a zkoušet na sebe všechny možné strategie, abych se k učení donutil. Ano, i já se stále učím. :-)

Vybral jsem vám ty, které nejvíce pomáhají...

Tipy k učení - celý text Mgr. Dalibora Chalcaře (PDF)

Organizace učení přehledně (PDF)

Důležitá telefonní čísla (JPG)

400 roušek pro Domov Slunečnice Ostrava

2020_rousky_slunecnice_01.jpg
Kromě již dříve prezentované spolupráce s OU Korona dobrovolnickým týmem jsme v uplynulém týdnu oslovili s nabídkou ušití kvalitních látkových roušek přímo také nedaleký domov pro seniory - Domov Slunečnice Ostrava. Senioři jsou v současné době nejohroženější skupinou a jak ukazují události posledních dnů, i zde bohužel hromadná nákaza reálně hrozí.

Věříme, že 400 kusů roušek, které z našich rukou v pátek převzal ředitel Domova Slunečnice, výrazně pomůže ve snaze zabránit přenosu nemoci mezi zaměstnanci a klienty domova.

Šicí stroje nezastavují!

2020_rouskypondeli_01.jpg
Ani v pondělí v šicí dílně jehly a nitě nezahálely. Podpořit všechny zůčastněné přišlo po své provozní poradě také vedení školy. Co je ale hlavní: stovky hotových roušek míří k potřebným. A děkujeme Vám za podporu!


Samostatná příprava na maturitní zkoušku s využitím webu Cermat.cz

Připravte se samostatně na maturitní zkoušku lépe s využitím webu Cermat.cz. Přehledný materiál s informacemi a užitečnými odkazy pro maturanty naleznete ke stažení zde.

Nabídka psychologické pomoci

Milé studentky, milí studenti.

Dovolte mi, abych Vám v této nelehké době nabídla své služby. Bohužel se v čase nouzového stavu nemůžeme setkat osobně, využijte však e-mailu, kde jsem k zastižení a odpovím, co nejrychleji.

E-mail: tereza.machova@ss-ostrava.cz

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví.
Všechny Vás zdraví Vaše Tereza Machová, školní psycholožka

Oděvní dílna naší školy ožila výrobou roušek

2020_rousky_01.jpg
Roky, kdy oděvní obory dominovaly nabídce studia na naší škole, už jsou dávno historií, ale léta zkušeností ani stroje z Příčné nezmizely. Proto jsme se bez váhání rozhodli zapojit do spolupráce s dobrovolnickou skupinou studentů Ostravské univerzity "OU Korona dobrovolnický tým", která se snaží zajistit distribuci textilních roušek lékárnám, nemocnicím, domovům seniorů a dalším poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb. Oprášily se šicí stroje a už druhým dnem jedou pod rukama členů pedagogického sboru na plný plyn jako v dobách své největší slávy. Jsme rádi, že můžeme pomoci.

Aranžéři v akci

Dne 6. 3. 2020 se v prostorách odloučeného pracoviště na ulici Polská uskutečnil 7. ročník soutěže aranžérů, kterého se zúčastnily třídy A1, A2 a A3.

Žáci soutěžili v různých disciplínách:
Žáci 1. a 2. ročníku – kresba zátiší
Žáci 2. ročníku – plakát
Žáci 3. ročníku – počítačová grafika
Žáci 1. – 3. ročníku - písmo

Umístění žáků:
Kresba zátiší
1. místo: Tereza Kalafutová (A1)
2. místo: Tereza Olšinová (A1)
3. místo: Daniela Gemelová (A2)

Plakát
1. místo: Kristýna Kociánová (A2)
2. místo: František Schmucker (A2)
3. místo: Michaela Tichá (A2)

Počítačová grafika
1. místo: Marie Klementová (A3)
2. místo: Eva Pastyříková (A3)
3. místo: Lucie Takáczová (A3)

Písmo
1. místo: Viktorie Pavlačíková (A3)
2. místo: Nikola Kokořová (A2)
3. místo: Zuzana Kubinová (A1)

Umístění žáci tentokrát dostali krásné ceny sponzorované firmou Ikea a Kaufland. Soutěž proběhla v pořádku, všichni žáci pracovali poctivě a s nadšením.

Exkurze - Tonak Nový Jičín

2020_tonak_01.jpg
V pondělí 9. 3. 2020 v rámci odborného výcviku absolvovali žáci třídy P3 oboru Prodavač poznávací exkurzi v unikátní expozici věnované technologickému procesu výroby klobouků v Novém Jičíně.

Díky interaktivním prvkům jsme zažili aktivní prohlídku. Odhalili jsme kouzlo vzniku klobouku od prvotně získané suroviny až po finálně ozdobený výrobek, tzv. od králíka po klobouk.

Seznámili jsme se také s historií kloboučnictví a nakonec si zahráli na návrháře klobouků ve tvůrčí dílně, kde jsme měli možnost si sami nazdobit klobouček a získat tak originální suvenýr.

Exkurze se vydařila. Prošli jsme se po překrásném náměstí a jako bonus jsme k tomu měli krásné počasí.


Do Alberta na praxi

2020_do_alberta_na_praxi_01.jpg
Dne 25. 2. 2020 se uskutečnil v hypermarketu Albert ve Foru Nová Karolina workshop pro děti z dětských domovů v dlouhodobém projektu „Do Alberta na praxi“, který je pořádán ve spolupráci s Nadačním fondem Albert.

Žáci naší školy se stali mentory pro vybrané děti z dětských domovů. Všem se akce moc líbila a už se těší na další.

Soutěž Finanční gramotnost 2019/2020

V tomto školním roce se koná již 9. ročník soutěže „Finanční gramotnost“, kterou vyhlašuje MŠMT. Okresního kola se zúčastnilo tříčlenné družstvo, které vytvořili žáci tříd P3 (obor vzdělání Prodavač), PS2A a PS2B (obor vzdělání Podnikání). V konkurenci středních škol z okresu (gymnázií i obchodních akademií) se umístili na krásném čtvrtém místě. Gratulujeme!

Školení žáků oboru Kadeřník firmou MJC Zlín

2020_kad_skoleni-01.jpg
Dne 17. a 18. 2. 2020 proběhlo na odloučeném pracovišti Luna v Ostravě-Zábřehu školení žáků druhých a třetích ročníků oboru Kadeřník za účasti firmy MJC Zlín.

Školení přineslo zúčastněným nové technologické postupy barvení, melírování, efektivní využití stylingových produktů a nejnovější trendy v barvách na rok 2020. Slasti a strasti při tónování blond odstínů na popelavý a pastelový tón vlasů byly taktéž prezentovány a setkaly se s velkým zájmem. V neposlední řadě jsme se dozvěděli i o nejmódnějších technikách v melírování dlouhých vlasů metodou prokreslování a stínování pomoci melírů.

Pevně věříme, že své nové poznatky žáci zúročí ve svém profesním životě, ale rovněž u závěrečných zkoušek.

Za toto školení moc děkujeme úžasným technologům firmy MJC Zlín, jmenovitě Libušce Kudějové a její kolegyni Marušce Grant, a těšíme se na další spolupráci.

Návštěvy výstav výtvarného umění

2020_vystavy_01.jpg
Dne 5. 2. 2020 navštívila třída H2B dvě výstavy. Výstavu fotografií Šárky Vavříkové a výstavu obrazů Evy Foldýnové v kulturním domě Akord v Ostravě-Zábřehu. Třída K2 navštívila dne 18. 2. výstavu Oldřicha Haroka ve Slezskoostravské galerii. Na obou výstavách načerpali žáci inspiraci pro vlastní tvorbu v hodinách výtvarné přípravy.


Spolupráce se Zoo Ostrava

2020_zoo_01.jpg
Dnem 7. 2. 2020 naše škola zahájila spolupráci se ZOO Ostrava. V duchu blížícího se svátku zamilovaných vyzdobili naši aranžéři prostory restaurace Saola. Těšíme se na další spolupráci.Cesta k finanční svobodě

2020_fin_gramotnost_01.jpg
Ve dnech 29. ledna a 5. února 2020 jsme uspořádali soutěžní dopoledne pro žáky tříd EP3 a K4 zaměřené na finanční gramotnost. Žáci objevovali nejdůležitější pravidla, jak získat kontrolu nad svými financemi pomocí české deskové hry „FINANČNÍ SVOBODA“.

Hraní hry umožnilo žákům získat zkušenosti s investičními, spořícími a pojišťovacími produkty, pomocí kterých si vyzkoušeli hospodaření se svými finančními prostředky.

Nejlepších výsledků dosáhli ve třídě EP3:
1. Linda Hoángová, Roland Fikáček a Michal Zdařil
2. Leona Dolníková a Tomáš Hradil
3. Erica Čurejová a Daniel Braš

Nejlepších výsledků dosáhli ve třídě K4:
1. Stella Mezzeiová a Aneta Krečmerová
2. Veronika Staňková a Tereza Halfarová
3. Adéla Stará a Eva Hrčkuláková

Fotografická výstava Blízkosti

Lilien Minasjanová / Denis Mlýnek / Alexander Nováček / Karolína Oczková / Kateřina Orságová / Veronika Šeděnková / Karolína Škarpová / Rostislav Ulrich / Vojtěch Vítek

Kafárna v Ostravě-Porubě
6/12/2019–3/2/2020


2020_blizkosti_01.jpg
V pondělí 3. února skončila studentská fotografická výstava Blízkosti, jež byla od 6. prosince 2019 k zhlédnutí v prostorách Kafárny sídlící v porubském Oblouku.

Fotografická výstava Blízkosti byla společnou prezentací studentů oboru Fotograf Střední školy služeb a podnikání v Ostravě-Porubě. Tématu, kterým se vztahuje k rodině, byť mnohem šířeji, neboť rodina je zde chápána jako okruh všech našich blízkých, se zhostilo devět studentů z 1., 2. a 3. ročníku. Finální výběr fotografií směřuje k průniku dvou světů, které jsme si zvykli vnímat jako protichůdné. A paradoxně právě protipóly, jimiž jsou v tomto případě mládí a stáří, toho mají k sdílení mnohem více, než si často myslíme. Těší mě, že se našim Blízkostem tento společně sdílený prostor podařilo alespoň částečně vytvořit, nejen na rovině iluzivní – využitím fotografie, která si tak ráda a tak dobře vymýšlí, ale především prostřednictvím reálných mezilidských vztahů.

Většina studentů pracovala na zadaném tématu celý rok a z jejich snahy je zjevné, že někteří jsou s to představit své práce v rámci vlastní samostatné výstavy. Věřím proto, že se nám v budoucnu podaří představit je komplexněji a nahlédnout tak hlouběji do jejich mikrosvětů.

Ještě jednou všem děkujeme za hojnou účast na vernisáži. Všechny vystavené práce jsou k vidění v doprovodném katalogu, který pro studenty vytvořila Mgr. Terezie Foldynová.

Ekonomická olympiáda ČNB

Školní kolo ekonomické olympiády pro žáky oborů Ekonomika a podnikání a Podnikání vyhrál René Martínek z EP4. Postoupil tak do krajského kola, které se konalo na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné dne 29. 1. 2020.

Studenti středních škol z celého kraje zde soutěžili ve znalostech z mikroekonomie, makroekonomie, mezinárodní ekonomie a finanční gramotnosti. Otázky do soutěže a koncepci celé olympiády tvořili ekonomové a odborníci z Institutu vzdělávání a České národní banky.

Výsledky krajských kol budou zveřejněny v březnu 2020 a nejlepší studenti postoupí do finále, které se koná v ČNB.

Orbis pictus - zahájení výstavy fotografií

2020_orbis_pictus_01.jpg
V pondělí 27. 1. 2020 se uskutečnilo zahájení výstavy Orbis pictus – fotografií žáků oboru Fotograf Střední školy služeb a podnikání Ostrava-Poruba, a to v GALERII NA SCHODECH porubské radnice. Zúčastnilo se 13 autorů s 28 fotografiemi. Velkoplošné snímky zahrnují žánry jako glamour, architektura, krajina, reportáž aj. Během vernisáže bylo několik žáků oceněno ředitelem školy Mgr. Pavlem Chrenkou za vzornou reprezentaci školy v celostátních soutěžích. Žáci obdrželi diplomy a finanční odměny. Výstava potrvá do 27. 2. 2020. Přijďte se podívat!

Druhé místo kosmetiček na soutěži Brněnské zrcadlo 2020

2020_zrcadlo_kosmeticky_01.jpg
Dne 23. 1. 2020 se konala soutěž Brněnské zrcadlo 2020. Kosmetičky se zúčastnily soutěže v dekorativní kosmetice na téma WILD ORCHID. Jana Rybková, žákyně čtvrtého ročníku oboru Kosmetické služby, s modelkou Terezou Kubínovou, žákyní 1. ročníku téhož oboru, získala 2. místo. Gratulujeme!

Šaty pro modelku zapůjčil salon el Styl s.r.o., Masarykovo náměstí 14, Ostrava. Děkujeme.

Kadeřníci na Brněnském zrcadle 2020 dvakrát druzí

2020_zrcadlo_kadernice_01.jpg
Dne 23. 1. 2020 se konal již 7. ročník soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček Brněnské zrcadlo 2020. Naši školu zde reprezentovali v dámské kategorii žákyně 2. ročníku Veronika Starovičová – s tématem „ANGELIKA“ (cvičná hlava), v tématu „NADČASOVÉ MIKÁDO“ (živý model) pak také Robert Škavran, žák 3. ročníku, s modelkou Kateřinou Radetzkou. Ti se umístili na krásném 2. místě. V pánské kategorii – elegantní pánský účes „CANADIAN“ – se rovněž umístila na 2. místě žákyně 3. ročníku Lucie Součková.

Robertovi i Lucii gratulujeme a můžeme říci, že důvodem jejich úspěšného umístění nebyly jen vlohy pro tento obor, ale také pořádná dávka píle a trpělivosti.

Naše žákyně zvítězily v krajském finále KB Florbal Challenge

2020_florbal_divky_kraj_01.jpg
Velkého úspěchu dosáhla naše děvčata, když zvítězila v krajském finále KB Florbal Challenge, který se konal dne 16. 1. 2020 opět v ČPP Aréně. Bojovný dívčí florbalový tým si ve složení Terezie Gálová z třídy M3, Anna Krayzlová z M2, Alexandra Hřívová, Tereza Mikšíková, Kristýna Klubalová a Tereza Spáčilová z M1, Kateřina Perutková z EP2, Viktorie Martináková z H2A a Nikol Musialová z EP1 zajistil postup do národního finále skupiny Východ. Reprezentantkám naší školy za dosažené výsledky děkujeme, blahopřejeme a držíme palce do následujícího turnaje v Brně.

Olympiáda v ČJ a AJ - Svět literatury

2020_olympiada_svet_literatury_01.jpg
V pátek 17. 1. 2020 se konal v budově na Polské ulici první ročník olympiády v českém a anglickém jazyce, kterou jsme nazvali Svět literatury. Do soutěže se přihlásilo 52 žáků téměř ze všech oborů, převládali studenti 2. ročníku nástavbového studia Podnikání, pro které byla soutěž především určena, aby své znalosti ověřili ještě před konáním maturitní zkoušky. Olympiáda byla rozdělena do 3 částí. Nejprve si žáci vyzkoušeli didaktický test z českého jazyka zaměřený především na znalosti literatury a literární teorie. Následoval test z anglického jazyka spojený i s poslechem, aby studenti byli připraveni na podobný styl maturitních testů. Do závěrečné části postoupilo 10 nejlepších účastníků. Třetí část již byla ústní, komunikace probíhala v angličtině, ale témata byla vybrána z oblasti české a světové literatury, čemuž odpovídal i název olympiády. Po sečtení bodů, dosažených ve všech třech částech se na předních místech umístili studenti tříd PS2A a PS2B, a to konkrétně takto:

1. místo Veronika Kupková (PS2B)
2. místo Sára Imreová (PS1B)
3. místo Veronika Steckerová (PS2A)

Mile nás překvapil zájem studentů o účast v soutěži, doufáme, že se s podobným zájmem setká i příští ročník, neboť bychom rádi organizovali i další olympiádu. Dle předpokladů nejlépe byli schopni uplatnit své znalosti studenti, kterým se letos blíží termín maturitní zkoušky.

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz